0902 912 922
Chớ coi thường khí hư ra nhiều kèm mùi hôi khi mang thai kẻo hối không kịp!

Phòng ngừa / Hỗ trợ viêm phụ khoa