0915 243 926/ 0902 912 922
Hyalosan – Thương hiệu Dược mỹ phẩm cao cấp cho vùng kin đã có mặt tại Việt Nam – Số 1 tại Séc