0915 243 926/ 0902 912 922
STT Tên đại lý Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Minh Tiến Số 148 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 0904209066